Gemeentelijke land- en tuinbouwraad

De gemeentelijke land- en tuinbouwraad of GLTR is de adviesraad voor alle land- en tuinbouwaangelegenheden in Zomergem. Ze doet dit op eigen initiatief of op verzoek van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen. Op die manier zijn ze bij elke belangrijke beslissing over land- en tuinbouw betrokken.

Verslagen

(0 bytes)
DELETE DETAILS


 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2016 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be