Bekendmakingen

Berichten voor de bevolking.
 
Vanaf 2014 is er in het Gemeentedecreet (artikel 186) een nieuwe regeling voor het bekendmaken van reglementen en verordeningen van kracht.

Deze documenten worden niet langer in het glazen venster aan de ingang van het gemeentehuis uitgehangen. Alles wordt op deze pagina gepubliceerd.

Na het verloop van de publicatieperiode vind je de documenten hier terug.

Vind je niet wat je zoekt? Neem contact op met het secretariaat, veerle.de.ridder@zomergem.be, 09 370 74 45.

Datum aangenomen
Datum bekendmaking
Dagorde gemeenteraad 29 maart 2017 Delete
download (236 KB)
20 maart 2017
21 maart 2017

Tijdelijk politiereglement nav dringende rioleringswerken in de Kruisdreef met tijdelijk invoeren eenrichtingsverkeer Delete
download (276 KB)
13 maart 2017
16 maart 12017

Tijdelijk politiereglement nav het tijdelijk invoeren van eenrichtingsverkeer in de Kleitstraat Delete
download (270 KB)
6 maart 2017
9 maart 2017

Tijdelijk politiereglement nav de Dag van de Veeteelt op zondag 26 maart 2017 Delete
download (1.465 KB)
27 februari 2017
6 maart 2017

Tijdelijk politiereglement nav het tijdelijk afsluiten van de Blauwersstraat t/m 24 maart 2017 Delete
download (317 KB)
13 februari 2017
16 februari 2017

Protocolakkoord mbt Gemeentelijk Administratieve Sancties tegen inbreuken op het verkeer Delete
download (851 KB)
28 december 2016
2 februari 2017

Protocolakkoord mbt Gemeentelijke Administratieve Sancties tegen inbreuken op het strafwetboek (niet-verkeer) Delete
download (854 KB)
28 december 2016
2 februari 2017

Retributiereglement Gemeenschapscentrum 't Schaapstuk: goedkeuring Delete
download (403 KB)
25 januari 2017
30 januari 2017

Tijdelijk politiereglement nav het plaatsen van dooibarelen vanaf 29 januari 2017 Delete
download (290 KB)
29 januari 2017
30 januari 2017

Tijdelijk politiereglement nav wielerwedstrijd nieuwelingen 22 april 2017 Delete
download (913 KB)
9 januari 2017
12 januari 2017

Meldingslijst gemeenteraad 14 december 2016 Delete
download (633 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Subsidiereglement jeugdwerk 'Viribus Unitis': goedkeuring Delete
download (1.360 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer: goedkeuring wijziging situatie Vijf Eiken, De Baetsstraat, school Stoktevijver en nav algemene snelheidsbeperking van 70 km/u op gewone wegen buiten bebouwde kom Delete
download (873 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Algemeen reglement mbt opleggen administratieve geldboete bij overtredingen op stilstaan, parkeren, overtredingen mbt verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen Delete
download (627 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Bijzondere politieverordening mbt stilstaan,parkeren, overtredingen tegen verkeersborden C3 en F103 toepassing GAS Delete
download (1.905 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Algemeen reglement op gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op de algemene politieverordening Lowazone Delete
download (918 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Algemene politieverordening voor de politiezone Lowazone: goedkeuring Delete
download (1.778 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Belasting op de afgifte van administratieve stukken: goedkeuring wijziging Delete
download (458 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein Delete
download (422 KB)
16 november 2016
21 november 2016

Begrotingswijziging 3-4 2016 en begroting 2017 van de Hulpverleningszone Meetjesland Delete
download (81 KB)
31 oktober 2016
3 november 2016

Tijdelijk politiereglement nav het tijdelijk afsluiten van de Blauwerstraat vanaf 15 september 2016 Delete
download (309 KB)
12 september 2016
14 september 2016

Tijdelijk politiereglement nav riolerings- en wegenwerken Oostwinkeldorp en Veldhoek: einde fase 1 en fase 2 - start fase 3- aanpassing van 18 mei 2016 Delete
download (301 KB)
23 mei 2016
24 mei 2016

 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2016 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be