Bekendmakingen

Berichten voor de bevolking.
 
Vanaf 2014 is er in het Gemeentedecreet (artikel 186) een nieuwe regeling voor het bekendmaken van reglementen en verordeningen van kracht.

Deze documenten worden niet langer in het glazen venster aan de ingang van het gemeentehuis uitgehangen. Alles wordt op deze pagina gepubliceerd.

Na het verloop van de publicatieperiode vind je de documenten hier terug.


 Lopende openbare onderzoeken vind je hier.

 

 

Datum aangenomen
Datum bekendmaking
Dagorde gemeenteraad 28 maart 2018 Delete
download (208 KB)
19 maart 2018
20 maart 2018

Retributie voor de verkoop van een KGA-vat voor landbouwers voor de inzameling van KGA op het landbouwbedrijf Delete
download (201 KB)
7 maart 2018
12 maart 2018

Retributie op de verkoop van restafvalzakken en evenementenzakken voor het ophalen van huisvuil: goedkeuring Delete
download (309 KB)
7 maart 2018
12 maart 2018

Tijdelijk politiereglement nav een fietsorganisatie op 16 juni in Den Boer Delete
download (299 KB)
5 maart 2018
6 maart 2018

Tijdelijk politiereglement nav de wielerwedstrijd voor nieuwelingen op zondag 13 mei 2018: goedkeuring Delete
download (392 KB)
26 februari 2018
2 maart 2018

Tijdelijk politiereglement nav de Dag van de Veeteelt op 25 maart 2018 Delete
download (597 KB)
26 februari 2018
2 maart 2018

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het inrichten van een buitenspeeldag in de Hofbouwstraat op 18 april 2018 Delete
download (268 KB)
29 januari 2018
2 februari 2018

Retributie op diensten van het gemeentepersoneel: goedkeuring. Delete
download (294 KB)

Belasting op de afgifte van administratieve stukken: goedkeuring wijziging. Delete
download (446 KB)
21 december 2017
29 december 2017

Retributie op de administratieve prestaties: wijziging reglement. Delete
download (263 KB)
21 december 2017
29 december 2017

Belastingreglement betreffende het afleveren van omgevingsvergunningen, attesten en vastgoedinformatie door de omgevingsdienst. Delete
download (377 KB)
21 december 2017
29 december 2017

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2018: vaststelling. Delete
download (328 KB)
21 december 2017
29 december 2017

Tijdelijk politiereglement nav het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Kruisdreef voor bepaalde duur: goedkeuring Delete
download (240 KB)
29 augustus 2017
29 augustus 2017

 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2017 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be