Bekendmakingen

Berichten voor de bevolking.
 
Vanaf 2014 is er in het Gemeentedecreet (artikel 186) een nieuwe regeling voor het bekendmaken van reglementen en verordeningen van kracht.

Deze documenten worden niet langer in het glazen venster aan de ingang van het gemeentehuis uitgehangen. Alles wordt op deze pagina gepubliceerd.

Na het verloop van de publicatieperiode vind je de documenten hier terug.


 Lopende openbare onderzoeken vind je hier.

 

 

Datum aangenomen
Datum bekendmaking
Dagorde gemeenteraad 31 mei 2017 Delete
download (534 KB)
22 mei 2017
23 mei 2017

Tijdelijk politiereglement nav Rofeest op 9 juli 2017 Delete
download (304 KB)
22 mei 2017
23 mei 2017

Tijdelijk politiereglement nav Kanaalfeesten op zondag 4 juni 2017 Delete
download (231 KB)
22 mei 2017
23 mei 2017

Tijdelijk politiereglement nav afsluiten kruispunt Haagstraat-Uitgem 12 mei 2017 - 12 juni 2017 voor de uitvoering noodzakelijke rioleringswerken Delete
download (238 KB)
11 mei 2017
11 mei 2017

Tijdelijk politiereglement nav het schoolfeest in de Veldhoek op 4 juni 2017 Delete
download (285 KB)
24 april 2017
27 april 2017

Tijdelijk politiereglement nav het tijdelijk aanpassen van de zone kortparkeren in de Dreef aanpassing van 24 april 2017 Delete
download (347 KB)
24 april 2017
27 april 2017

Dagorde gemeenteraad 3 mei 2017 Delete
download (264 KB)
24 april 2017
25 april 2017

Tijdelijk politiereglement nav het tijdelijk aanpassen van de zone kortparkeren in de Dreef Delete
download (288 KB)
12 april 2017
13 april 2017

Tijdelijk politiereglement nav het gedeeltelijk afsluiten van de Kasteeldreef voor rioleringswerken van 18 april t/m 23 juni 2017 Delete
download (293 KB)
10 april 2017
12 april 2017

Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen: goedkeuring reglement Delete
download (402 KB)
29 maart 2017
3 april 2017

Belasting op woningen die geïnventariseerd zijn als ongeschikt en/of onbewoonbaar: goedkeuring reglement Delete
download (526 KB)
29 maart 2017
3 april 2017

Huishoudelijk reglement ibo Zomergem: goedkeuring wijziging Delete
download (1.344 KB)
29 maart 2017
3 april 2017

Tijdelijk politiereglement nav het tijdelijk afsluiten van de Blauwersstraat 2e verlenging tot 15 juni 2017 Delete
download (187 KB)
20 maart 2017
24 maart 2017

Tijdelijk politiereglement nav dringende rioleringswerken in de Kruisdreef met tijdelijk invoeren eenrichtingsverkeer Delete
download (276 KB)
13 maart 2017
16 maart 12017

Meldingslijst gemeenteraad 14 december 2016 Delete
download (633 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Subsidiereglement jeugdwerk 'Viribus Unitis': goedkeuring Delete
download (1.360 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer: goedkeuring wijziging situatie Vijf Eiken, De Baetsstraat, school Stoktevijver en nav algemene snelheidsbeperking van 70 km/u op gewone wegen buiten bebouwde kom Delete
download (873 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Algemeen reglement mbt opleggen administratieve geldboete bij overtredingen op stilstaan, parkeren, overtredingen mbt verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen Delete
download (627 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Bijzondere politieverordening mbt stilstaan,parkeren, overtredingen tegen verkeersborden C3 en F103 toepassing GAS Delete
download (1.905 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Algemeen reglement op gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op de algemene politieverordening Lowazone Delete
download (918 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Algemene politieverordening voor de politiezone Lowazone: goedkeuring Delete
download (1.778 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Belasting op de afgifte van administratieve stukken: goedkeuring wijziging Delete
download (458 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein Delete
download (422 KB)
16 november 2016
21 november 2016

Begrotingswijziging 3-4 2016 en begroting 2017 van de Hulpverleningszone Meetjesland Delete
download (81 KB)
31 oktober 2016
3 november 2016

Tijdelijk politiereglement nav het tijdelijk afsluiten van de Blauwerstraat vanaf 15 september 2016 Delete
download (309 KB)
12 september 2016
14 september 2016

Tijdelijk politiereglement nav riolerings- en wegenwerken Oostwinkeldorp en Veldhoek: einde fase 1 en fase 2 - start fase 3- aanpassing van 18 mei 2016 Delete
download (301 KB)
23 mei 2016
24 mei 2016

 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2016 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be