Bekendmakingen

Berichten voor de bevolking.
 
Vanaf 2014 is er in het Gemeentedecreet (artikel 186) een nieuwe regeling voor het bekendmaken van reglementen en verordeningen van kracht.

Deze documenten worden niet langer in het glazen venster aan de ingang van het gemeentehuis uitgehangen. Alles wordt op deze pagina gepubliceerd.

Na het verloop van de publicatieperiode vind je de documenten hier terug.


 Lopende openbare onderzoeken vind je hier.

 

 

Datum aangenomen
Datum bekendmaking
Tijdelijk politiereglement nav afsluiten Vaartkant op 13 september 2017 Delete
download (299 KB)
24 juli 2017
26 juli 2017

Tijdelijk politiereglement nav loopwedstrijd 'Zomergem Run' op 15 augustus 2017 Delete
download (342 KB)
24 juli 2017
26 juli 2017

Tijdelijk politiereglement nav Rijvers festival van 11 tot en met 13 augustus 2017 Delete
download (248 KB)
24 juli 2017
26 juli 2017

Tijdelijk politiereglement nav de inrichting van Rijversmeersen en Adolf Lievensstraat als speelstraat Delete
download (272 KB)
3 juli 2017
5 juli 2017

tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de Beekse Feesten Delete
download (472 KB)
28/06/2017
28/06/2017

Tijdelijk politiereglement nav het afsluiten van de N461, deel tussen Hansbekebrug en Gentweg, aanpassing van 26 juni 2017 Delete
download (241 KB)
26 juni 2017
26 juni 2017

Besluit van de Gouverneur mbt het gebruik van het drinkwaternet Delete
download (52 KB)
21 juni 2017
22 juni 2017

Dagorde gemeenteraad 28 juni 2017 Delete
download (213 KB)
19 juni 2017
20 juni 2017

Tijdelijk politiereglement nav een jumping op 5 augustus 2017 in de Sint-Jansstraat Delete
download (312 KB)
12 juni 2017
15 juni 2017

Tijdelijk politiereglement nav het afsluiten van een deel van de Markt vanaf 1 augustus 2017 voor een 6-tal weken voor het uitvoeren van noodzakelijke herstellingswerken aan het wegdek Delete
download (413 KB)
12 juni 2017
15 juni 2017

Tijdelijk politiereglement nav afsluiten N461 deel tussen Hansbekebrug en Gentweg, vanaf 19 juni 2017 Delete
download (254 KB)
12 juni 2017
15 juni 2017

Tijdelijk politiereglement nav ribbetjesfestijn in De Vijf Eiken op 27 augustus 2017 Delete
download (321 KB)
12 juni 2017
15 juni 2017

Tijdelijk politiereglement nav een buurtfeest in Begonialaan-Tulpenlaan op 26 augustus 2017 Delete
download (289 KB)
12 juni 2017
15 juni 2017

Tijdelijk politiereglement nav het tijdelijk aanpassen van de zone kortparkeren in de Dreef aanpassing van 24 april 2017 Delete
download (347 KB)
24 april 2017
27 april 2017

Dagorde gemeenteraad 3 mei 2017 Delete
download (264 KB)
24 april 2017
25 april 2017

Tijdelijk politiereglement nav het tijdelijk aanpassen van de zone kortparkeren in de Dreef Delete
download (288 KB)
12 april 2017
13 april 2017

Tijdelijk politiereglement nav het gedeeltelijk afsluiten van de Kasteeldreef voor rioleringswerken van 18 april t/m 23 juni 2017 Delete
download (293 KB)
10 april 2017
12 april 2017

Tijdelijk politiereglement nav dringende rioleringswerken in de Kruisdreef met tijdelijk invoeren eenrichtingsverkeer Delete
download (276 KB)
13 maart 2017
16 maart 12017

Meldingslijst gemeenteraad 14 december 2016 Delete
download (633 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Subsidiereglement jeugdwerk 'Viribus Unitis': goedkeuring Delete
download (1.360 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer: goedkeuring wijziging situatie Vijf Eiken, De Baetsstraat, school Stoktevijver en nav algemene snelheidsbeperking van 70 km/u op gewone wegen buiten bebouwde kom Delete
download (873 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Algemeen reglement mbt opleggen administratieve geldboete bij overtredingen op stilstaan, parkeren, overtredingen mbt verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen Delete
download (627 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Bijzondere politieverordening mbt stilstaan,parkeren, overtredingen tegen verkeersborden C3 en F103 toepassing GAS Delete
download (1.905 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Algemeen reglement op gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op de algemene politieverordening Lowazone Delete
download (918 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Algemene politieverordening voor de politiezone Lowazone: goedkeuring Delete
download (1.778 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Belasting op de afgifte van administratieve stukken: goedkeuring wijziging Delete
download (458 KB)
14 december 2016
23 december 2016

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein Delete
download (422 KB)
16 november 2016
21 november 2016

Begrotingswijziging 3-4 2016 en begroting 2017 van de Hulpverleningszone Meetjesland Delete
download (81 KB)
31 oktober 2016
3 november 2016

Tijdelijk politiereglement nav het tijdelijk afsluiten van de Blauwerstraat vanaf 15 september 2016 Delete
download (309 KB)
12 september 2016
14 september 2016

Tijdelijk politiereglement nav riolerings- en wegenwerken Oostwinkeldorp en Veldhoek: einde fase 1 en fase 2 - start fase 3- aanpassing van 18 mei 2016 Delete
download (301 KB)
23 mei 2016
24 mei 2016

 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2016 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be