Begrotingswijziging 3-4 2016 en begroting 2017 van de Hulpverleningszone Meetjesland

de begrotingswijziging 3-4 2016 en de begroting 2017 van de Hulpverleningszone Meetjesland liggen ter inzage op het gemeentehuis . Men kan de documenten gedurende 10 dagen raadplegen tijdens de openingsuren van het secretariaat, van 9.00 u. tot 12.00 u.
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2016 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be