Dienst stedenbouw

Zomergem is een ontvoogde gemeente inzake stedenbouw. Dit wil zeggen dat ze autonoom vergunningen mag afleveren.
 
De gemeente beschikt over:
  • een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
  • een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar
  • een conform verklaard plannenregister
  • een vastgesteld vergunningenregister
  • een register van de onbebouwde percelen
De dienst stedenbouw bereidt de beleidsvoorstellen voor met betrekking tot een duurzame en kwaliteitsvolle ruimtelijke ontwikkeling in Zomergem.
In samenwerking met de betrokken gemeentediensten en eventuele externe ontwerpers, stelt de dienst stedenbouwkundige plannen en voorschriften op. Zij zijn verantwoordelijk voor het behandelen van de dossiers inzake ruimtelijke ordening, toezicht op bouwmisdrijven, onteigeningen, aankopen en verkopen van gemeentelijke eigendommen.
 
Je kan er terecht met tal van vragen over bouwen, verbouwen,…

 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2016 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be