Intensere samenwerking tussen Lovendegem, Waarschoot en Zomergem

Antwoorden op de meest gestelde vragen

De gemeenteraad keurde op 28 juni de beslissing tot intensievere samenwerking tussen de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem goed. Hieronder lijsten we de belangrijkste vragen én antwoorden op.

Wat houdt deze gemeenteraadsbeslissing in?
De gemeenteraden van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem keurden het principe goed dat als er moet gefusioneerd worden, dit bij voorkeur gebeurt met landelijke gemeenten en niet met een stad. Dit geeft de beste garanties voor het behoud van de identiteit van de drie gemeenten.
Hoe zit het nu met Nevele?
Aangezien de gemeente Nevele ondertussen heeft bekendgemaakt een fusie met Deinze te willen onderzoeken, moet de denkpiste tot samenwerking of samenvoeging met Nevele, de vierde gemeente van de Lowazone, niet verder onderzocht worden.
Lopen we nu geen fusiebonus van 500 euro per inwoner mis?
Het is eigenlijk geen bonus, maar een schuldovername door de Vlaamse overheid. Of deze ook na 2019 behouden blijft, weten we niet. Wel werd er in de gemeenteraden beslist dat elke partijafdeling bij zijn partij pleit voor behoud van de schuldovername in de regelgeving en voor een eerlijke en betere verdeling van het gemeentefonds voor de landelijke gemeenten.
Wat zijn de volgende stappen?
De drie gemeenten gaan één studiebureau aanstellen om een gemeenschappelijke omgevingsanalyse uit te voeren. Deze omgevingsanalyse is een verplicht onderdeel van het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025 maar zal ook de gevolgen van een versterkte samenwerking of een fusie van de "Lievegemeenten” onderzoeken.
Hoe wordt de gemeenteraad betrokken?
De gemeenteraad zal in dit proces betrokken worden via de commissie Algemene Bestuurlijke Organisatie. Deze commissievergaderingen zijn openbaar, dus publiek is er ook welkom. De agenda zetten we 8 dagen op voorhand op de website.
Wat houdt het structureel overleg tussen de gemeenten precies in?
Dat moet nog verder uitgewerkt worden. Wel is het de bedoeling dat afgevaardigden van de meerderheidspartijen van de drie gemeenten en de gemeentesecretarissen regelmatig samenkomen. Er zal ook gewerkt worden met thematische werkgroepen, al naargelang het thema.
De burger wordt toch niet vergeten in dit verhaal?
Uiteraard niet. Het gemeentebestuur hecht veel belang aan burgerparticipatie. De bevolking zal tijdens dit traject uitgebreid geïnformeerd en intensief betrokken worden.
 


Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2016 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be