Schade aan landbouwteelten door droogte

De weersomstandigheden van de voorbije maanden zijn zeer uitzonderlijk. Een periode van extreme droogte en hoge temperaturen had heel wat invloed op de landbouwgewassen. Er wordt geadviseerd dat de landbouwers preventief de opgelopen schade laten vaststellen door de schattingscommissie. Verzamel daarnaast zoveel mogelijk bewijsstukken: facturen van gemaakte kosten, foto’s van de schade, schriftelijke vaststellingen van teeltbegeleiders, enz. Deze procedure biedt geen garanties op een schadevergoeding. Het zorgt er wel voor dat je voorzien bent van goed bewijsmateriaal. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de Vlaamse Regering hierover zal beslissen en of er een schadevergoeding zal uitbetaald worden door het rampenfonds.  
Hoe maak ik een afspraak met de schattingscommissie?
  • Download het aanvraagformulier onderaan deze pagina of vraag het aanvraagformulier op bij de omgevingsdienst 09 370 75 75 – omgevingsdienst@zomergem.be
  • Dien dit aanvraagformulier in op de omgevingsdienst in het gemeentehuis van Zomergem. Je kan dit formulier ook per mail indienen, enkel na telefonische afspraak met de omgevingsdienst 09 370 75 75.
De schattingscommissie zal eind augustus 2017 of begin september 2017 vaststellingen doen van de schade.  We brengen de landbouwers die een schadedossier hebben ingediend, vooraf op de hoogte van de datum en uur dat de schattingscommissie langs komt.
Om die reden moet het schadedossier worden ingediend ten laatste op donderdag 24 augustus
 
Doe zeker een melding als je nu al vermoedt dat een teelt dreigt te mislukken. Op basis van de binnengekomen meldingen kunnen de gemeentediensten namelijk ook de vragen van overheidswege correct beantwoorden. Onder meer m.b.t. het aantal te verwachten schadedossiers of hoeveel schade welke gewassen hebben opgelopen. Op die manier vergroten we de kans op tussenkomst van het rampenfonds.

 
Meer informatie rond schade aan landbouwgewassen kan je ook terug vinden via deze link: http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp 

 


Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2016 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be