Milieuverenigingen

Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming


Contactpersoon
Pieterjan Dhont
info@jnm.be

Activiteiten
De Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming bestaat uit een 45-tal afdelingen verspreid over Vlaanderen. De afdeling Eeklo bestaat uit de gemeenten Eeklo, Maldegem, Adegem, Sint-Laureins, Kaprijke, Waarschoot, Zomergem en Lovendegem.
De activiteiten - georganiseerd voor en door jongeren van 8 tot 25 jaar - omvatten excursies en tochten in natuurgebieden in de streek, maar ook beheerswerken in natuurreservaten en allerlei acties voor het milieu... Met de jongste, van 8 tot 12 jaar, gaan we op weekend, spelen we een bosspel, gaan we vlinders vangen...

Natuurpunt Zomergem

Contactpersoon
Nikolaj Vanvyve
Parklaan 7, 9930 Zomergem

Natuurpunt Zomergem is de plaatselijke afdeling van Natuurpunt, vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen.
 
Natuurpunt wil meer natuur. Hoe meer ruimte in het landschap wordt ingenomen om te wonen, te werken en ons te verplaatsen, hoe drukker het leven wordt, hoe meer nood de mensen hebben aan groen en natuur. Dankzij de inspanningen van Natuurpunt bleven unieke stroken bos, heide, duinen, valleigebieden en polderlandschappen in Vlaanderen gevrijwaard. 
 
 
Natuurpunt beschermt onze natuurgebieden niet angstvallig achter prikkeldraad, maar stelt ze open voor iedereen, om ervan te genieten, om ze te bestuderen of om een handje toe te steken bij het beheer. 
 
Natuurpunt plaatst haar werking in een brede maatschappelijke context. Het is zinloos te ijveren voor prachtige natuurgebieden wanneer rondom de verloedering van bodem, water en lucht toeneemt. Daarom staat Natuurpunt in de bres voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier, hier bij ons en overal op aarde. 
 
Samen met 80.000 Vlaamse gezinnen die reeds lid zijn van Natuurpunt, kan je het verschil maken. Want hoe meer mensen zich scharen achter de doelstellingen van Natuurpunt, hoe luider de stem van de natuur in het debat doorklinkt.
 
Natuurpunt Zomergem biedt haar leden regelmatig boeiende activiteiten in Zomergem en daarbuiten aan. Viermaal per jaar krijgen alle leden een afdelingstijdschrift en vijfmaal per jaar een nationaal ledenblad.
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2016 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be