Subsidie kadervorming

Elke jongere tussen 15 en 25 jaar, ofwel actief in het Zomergemse jeugdwerk, ofwel niet actief in het Zomergemse jeugdwerk en woonachtig te Zomergem, kan een subsidie ontvangen voor gevolgde kadervorming.

Aanvraag indienen

Vul het aanvraagformulier subsidie kadervorming in én voeg het voorlopig attest van de gevolgde opleiding toe. Dien je aanvraag voor 15 oktober 2016 in bij de jeugddienst.
Na goedkeuring van je aanvraag door het college van burgemeester en schepenen, ontvang je de tussenkomst voor het einde van het jaar op je rekening.
 
Het formulier zelf vind je terug op de pagina subsidies.

Meer info

Tussenkomst

Als je aan de voorwaarden voldoet, kan je:
  • een betoelaging ontvangen die maximum 75% van het inschrijvingsgeld bedraagt met een maximum van 100 euro per persoon en per jaar. Indien er meer aanvragen dan subsidies zijn, dan worden deze procentueel uitbetaald.
  • Je kan per jaar en per persoon slechts voor één gevolgde opleiding gebruik maken van deze subsidie.
  • Je kan bovendien niet tezelfdertijd een subsidie ontvangen van een andere gemeente.

Meer info

Voorwaarden?

  • Het moet gaan over een opleiding gevolgd tussen 01/09/2015 en 31/08/2016.
  • De opleiding omvat minstens 8 uur.
  • De opleiding moet georganiseerd worden door een vereniging erkend door de afdeling jeugd van de Vlaamse Gemeenschap of door de regionale jeugddienst Meetjesland.

Meer info
 

Wat zoek je?



Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2016 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be