Herstelling wegdek Markt

Tijdens de afgelopen winterperiode hebben zich ten gevolge van het dooien verzakkingen voorgedaan op de Markt. Er zijn toen voorlopige herstellingswerken uitgevoerd: de kasseien werden gewalst. In augustus wordt het wegdek duurzaam hersteld om dergelijke problemen in de toekomst te vermijden.

Wat houden de werken in?

Er komt nieuwe fundering en de kasseistrook wordt opnieuw aangelegd. De werfzone loopt van de kop van de Dreef tot aan de Kleitstraat. De aannemer is de firma Dirk Bauwens uit Evergem.

Timing

De werken starten op dinsdag 1 augustus en zullen vermoedelijk zes werkweken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Verkeerssituatie

De Markt is tijdens de werken toegankelijk vanuit de Kerkstraat, het Maarten Steyaertplein en de Kleitstraat. Vanuit de Dreef en de Luitenant Dobbelaerestraat zal men dus tijdelijk geen toegang hebben tot de Markt. Er zal een wegomlegging voorzien worden.

 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2016 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be