Herstelling wegdek Markt

Tijdens de afgelopen winterperiode hebben zich ten gevolge van het dooien verzakkingen voorgedaan op de Markt. Er zijn toen voorlopige herstellingswerken uitgevoerd: de kasseien werden gewalst. In augustus wordt het wegdek duurzaam hersteld om dergelijke problemen in de toekomst te vermijden.

Wat houden de werken in?

Er komt nieuwe fundering en de kasseistrook wordt opnieuw aangelegd. De werfzone loopt van de kop van de Dreef tot aan de Kleitstraat. De aannemer is de firma Dirk Bauwens uit Evergem.

Timing

De werken zijn beëindigd. Na een uithardingsperiode wordt op 1 september de Markt opnieuw opengesteld.

Verkeerssituatie

De Markt is tijdens de werken toegankelijk vanuit de Kerkstraat, het Maarten Steyaertplein en de Kleitstraat. 
Inrijden van de Kleistraat vanaf de Markt is tijdens de werken verboden. Vanuit de Dreef en de Luitenant Dobbelaerestraat zal men dus tijdelijk geen toegang hebben tot de Markt. Hierdoor worden de Luitenant Dobbelaerestraat (vanaf de Hofbouwstraat) en de Dreef (vanaf kruispunt met de Kruisdreef) doodlopend en er is enkel plaatselijk verkeer toegelaten.
Vanaf de Markt kunnen gewone voertuigen (- 3,5 ton) via een versmalde doorgang de Dreef inrijden. Hiervoor wordt een parkeerverbod ingelegd op de Markt voor de woningen 13 en 14.
In de Kerkstraat en op het Maarten Steyaertplein blijft verkeer in beide richtingen mogelijk voor voertuigen -3,5 ton.

Wegomlegging

De voertuigen komende vanuit de Luitenant Dobbelaerestraat of vanuit de Dreef die de Markt kant Roose willen bereiken worden omgelegd via de Hofbouwstraat, Kruisdreef, Kerkhofstraat, Zandstraat, Dekenijstraat en Maarten Steyaertplein. Komende vanaf het Maarten Steyaertplein blijft afslaan richting Kerkstraat verboden.
Voor zwaar verkeer (+3,5 ton) wordt een aparte wegomlegging aangeduid.
 
Let op! Ook de bussen van De Lijn volgen de wegomlegging. Hierdoor worden enkele haltes momenteel niet bediend. Klik hier voor info op de website van De Lijn.


 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2016 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be