Hofbouwstraat-Kruisdreef-Chrysantenstraat

De gemeente plant een heraanleg van de Hofbouwstraat, de Kruisdreef en de Chrysantenstraat.
Studiebureau Goegebeur maakte een voorontwerp met aandacht voor een veilige school- en leefomgeving. Op dinsdag 16 februari 2016 werd dit voorontwerp getoond aan de inwoners van de betrokken straten en de belanghebbenden: de oudercomités van Sint-Vincentius en Sint-Martinus, de gebruikers van het gemeenschapscentrum, de handelaars, de jeugdbewegingen en de tafeltennisclub.
 
De opmerkingen en suggesties die tijdens deze infoavond naar voor kwamen, werden opnieuw overgemaakt aan het studiebureau. Zij maakten een tweede versie van het ontwerp waarbij, in de mate van het mogelijke, rekening werd gehouden met de zinvolle en vaak creatieve voorstellen van alle betrokkenen. 
De werken zijn toegewezen aan aannemer Aclagro.

Planning

De afgelopen maanden hebben de nutsmaatschappijen heel wat voorbereidende werken uitgevoerd.
Op 23 april starten de eigenlijke wegenwerken.
 
De werken zijn opgedeeld in vier fasen. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan licht wijzigen.
  • Fase 1, de Chrysantenstraat: van 23 april tot eind september
  • Fase 2, Hofbouwstraat tussen Azaleastraat en Kruisdreef: van half juni tot half oktober
  • Fase 3, Kruisdreef: van augustus tot eind oktober
  • Fase 4, Hofbouwstraat tussen Kruisdreef en Lt. Dobbelaerestraat: van eind augustus tot eind december

Te verwachten hinder

Omdat er een aansluiting dient te gebeuren op de riolering van de Azaleastraat wordt de Azaleastraat afgesloten van 23 april tot 21 mei. Het doorgaand verkeer zal een wegomlegging moeten volgen via de Lt. Dobbelaerestraat en de Dreef.
De straat wordt voorlopig hersteld en bij de aanleg van het wegdek wordt een verkeersplateau ter hoogte van het kruispunt Azaleastraat-Hofbouwstraat aangelegd.
Tot het einde van het schooljaar is de Kruisdreef en het bovenste gedeelte de Hofbouwstraat tussen Kruisdreef en Lt. Dobbelaerestraat bereikbaar. Bij de start van het nieuwe schooljaar zal dit niet meer het geval zijn.

Contact

  • Heb je vragen over de werken? Contacteer de aannemer Aclagro via infra@aclagro.be of 09 370 75 10. Werfleider Jens Colman is steeds aanwezig op de werf. 
  • Ben je handelaar en wens je meer info over de hinderpremie van de Vlaamse overheid? Contacteer de omgevingsdienst (09 370 75 75) of surf naar het Vlaams agentschap voor innovatie en ondernemen


 


 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2017 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be