Kasteeldreef - Boomgaard

De omgeving van Boomgaard en Kasteeldreef ondervindt al geruime tijd geurhinder. Dit wordt veroorzaakt doordat de gemengde riolering van de Kasteeldreef het afvalwater loost in een open waterloop. Binnenkort starten werken in de Kasteeldreef om deze problemen op te lossen.
Het afvalwater zal voortaan worden opgevangen in een ondergronds pompstation en overgepompt worden naar de riolering van de nieuwe verkaveling in de Boomgaard.

Timing

In april 2017 zal Telenet de nodige aanpassingswerken uitvoeren. Vanaf 18 april begint aannemer Vandenberghe aan de voorbereidende werken. In de week van 24 april zijn de noodzakelijke werken van Farys, Eandis en Proximus gepland. In mei en juni zal aannemer Vandenberghe de eigenlijke rioleringswerken uitvoeren. Deze planning is onder voorbehoud en afhankelijk van gunstige weersomstandigheden.

Mogelijke hinder

Binnen de werkuren is doorgaand verkeer af en toe onmogelijk. De straat is dan afgesloten. Buiten de werkuren zal beurtelings verkeer mogelijk zijn. De aannemer zal de inwoners in de nabijheid van de werf op de hoogte houden van de bereikbaarheid van de opritten.

 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2016 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be