Spinhoutstraat-Haagstraat - Nekke-Gentweg (N461)

Op 24 oktober 2016 is aannemer Verhelst uit Oostende gestart met deze omvangrijke wegenwerken. De rioleringswerken in de Haagstraat zijn bijna afgerond. Op 19 juni 2017 zijn de werken in de Spinhoutstraat en gedeeltelijk ook Nekke en Hoetsel gestart.

Wat houden de werken in?

Het wegdek van de N461 (tussen kruispunt Nekke tot voor Ursel) krijgt een structureel onderhoud door de diensten van het Vlaams Gewest. Er wordt bovendien een vrij liggend fietspad aangelegd langs de N461 tussen de brug over het kanaal Gent-Oostende tot juist voor Ursel. Verder komt er gedeeltelijk nieuwe riolering en worden er maatregelen genomen om lokale wateroverlast aan te pakken. 

Stand van zaken maart 2018

 • In de Spinhoutstraat en Nekke is men de opritten aan het afwerken. 
 • Daarna volgt de toplaag in asfalt.

Timing

 • Haagstraat
  • afgewerkt
 • De by-pass aan de Lijkstraatwaterloop is afgewerkt
 • De rioleringswerken in de Spinhoutstraat, een deel van Nekke en een deel van Hoetsel & de aanleg van het fietspad richting Hansbeke
  • Opgestart 19 juni 2017
  • Duur: 80 werkdagen
  • Door de slechte weersomstandigheden in maart, is de timing opgeschoven. In de loop van april wordt de toplaag gegoten en wordt de weg opnieuw opengesteld.
 • Gentweg
  • Start: voorjaar 2018, aansluitend op de werken in Spinhoutstraat, Nekke, Hoetsel.
  • Vooraf reeds voorbereidende werken, met weinig hinder. 
  • Duur: 75 werkdagen
  • Einde: najaar 2018
De duur van de fases is onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden.

Kostprijs

De totale kostprijs voor het project is 6.324.514 euro.
De kost voor Zomergem is 2.160.511 euro waarvan 1.603.691 euro gesubsidieerd wordt.

Wegomlegging

De wegomlegging loopt via Ursel, Aalter, E40, Hansbeke.
Fietsers volgen een omleiding vanaf het kruispunt Nekke-Haagstraat via Haagstraat, Uitgem, Rohoek, trekweg langs Schipdonkkanaal, Sas, trekweg langs kanaal Gent-Brugge tot aan Hansbekebrug.

Contact

Voor dringende zaken kan je de werfleider van aannemer Verhelst contacteren via het nummer 0498 58 77 16 (Christophe De Cock).
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2017 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be