Meetjesland klimaatgezond

De veertien gemeenten in het Meetjesland gaan samen voor een beter klimaat

 

 

Meetjesland Klimaatgezond

Zomergem zal de komende jaren samen met de dertien andere gemeenten in het Meetjesland en met Veneco en de Provincie Oost-Vlaanderen werk maken van een Klimaatgezond Meetjesland. Op 19 mei 2017 werd het startschot gegeven voor een ambitieus regionaal klimaatproject ‘Meetjesland Klimaatgezond’. De veertien burgemeesters engageren zich om samen met de inwoners, bedrijven, handelaars, verenigingen en landbouwers in de streek een drastische vermindering van de CO2-uitstoot te realiseren en om maatregelen te nemen om de negatieve effecten van de klimaatopwarming in de streek te verzachten. De klimaatverandering is immers nu al voelbaar in het Meetjesland waar we steeds vaker geconfronteerd worden met extreme weersomstandigheden (temperatuurrecords, lange droogteperiodes, extreme regenval).

 

Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant biedt een internationaal kader ter erkenning en ondersteuning van lokale overheden die een lokaal klimaat- en energiebeleid uitwerken. Reeds meer dan 7.000 steden en gemeenten in Europa maken deel uit van deze groeiende groep klimaatbewuste lokale overheden, goed voor meer dan 224 miljoen inwoners. In Oost-Vlaanderen hebben ondertussen 55 van de 65 gemeenten het Convenant ondertekend of plannen dit op korte termijn te doen.

Ook Zomergemondertekende het Europese burgemeestersconvenant in en verbond zich daarmee om een vermindering van de CO2-uitstoot te realiseren op haar grondgebied. Samen met de inwoners en lokale actoren zal een lokaal klimaatactieplan opgemaakt worden met concrete acties en maatregelen om minder CO2 uit te stoten.

Samenwerken

De klimaatuitdaging voor het Meetjesland is groot. Het VITO berekende dat de 14 gemeenten in 2011 samen 1,2 miljoen ton CO2uitstootten. Het grootste aandeel daarvan wordt veroorzaakt door transport (40,2%). Ongeveer een kwart van de totale emissies (26,7%) komt van de gezinnen in het Meetjesland en 15,9% van de industrie. De dienstensector (inclusief de lokale overheden) en de landbouw nemen elke een kleiner aandeel voor hun rekening van respectievelijk 8,9% en 7,5%. Om de ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen van het burgemeestersconvenant te realiseren zullen we samenwerken met de andere gemeenten in het Meetjesland en met Veneco en de Provincie Oost-Vlaanderen. Door de krachten en middelen te bundelen kunnen we belangrijke schaalvoordelen realiseren. Zo kunnen we samen expertise opbouwen, klimaatacties uitwerken op intergemeentelijk niveau, werk maken van een breed draagvlak en alle inwoners en stakeholders in onze regio betrekken bij de ambitie om van het Meetjesland een klimaatgezonde regio te maken.

 

 

 

 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2017 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be