Bekendmakingen

Berichten voor de bevolking.
 
Vanaf 2014 is er in het Gemeentedecreet (artikel 186) een nieuwe regeling voor het bekendmaken van reglementen en verordeningen van kracht.

Deze documenten worden niet langer in het glazen venster aan de ingang van het gemeentehuis uitgehangen. Alles wordt op deze pagina gepubliceerd.

Na het verloop van de publicatieperiode vind je de documenten hier terug.


Lopende openbare onderzoeken vind je hier.
 Bekendmaking beslissingen vergunningen vind je hier.

 

 

Datum aangenomen
Datum bekendmaking
Tijdelijk politiereglement nav het tijdelijk afsluiten van de Kerhoek ter hoogte van het kruispunt Kerhoek- ruilverkavelingsweg in de periode van 29 oktober t/m 7 december 2018 Delete
download (351 KB)
1 oktober 2018
4 oktober 2018

Tijdelijk politiereglement nav het tijdelijk afsluiten van de Rostraat thv nr. 2 van 29 oktober t/m 7 december 2018 Delete
download (322 KB)
1 oktober 2018
4 oktober 2018

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer: goedkeuring wijziging gemeenteraad 12 september 2018 Delete
download (627 KB)
12 september 2018
18 september 2018

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oostwinkeldorp II Delete
download (138 KB)
27 juni 2018
11 september 2018

Indienen van de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen Delete
download (87 KB)
4 september 2018
4 september 2018

Tijdelijk politiereglement nav het veiliger maken van de schoolomgeving in combinatie met de werven Delete
download (287 KB)
3 september 2018
6 september 2018

Tijdelijk politiereglement nav het veiliger maken van de schoolomgeving in combinatie met de werven: goedkeuring Delete
download (257 KB)
28 augustus 2018
30 augustus 2018

Tijdelijk politiereglement nav Zomergem Davert op 25 augustus 2018 Delete
download (256 KB)
13 augustus 2018
14 augustus 2018

Tijdelijk politiereglement nav fase 2 wegen en rioleringswerken en het afsluiten van de Hofbouwstraat en de Kruisdreef van 7 augustus tot 31 december 2018 Delete
download (368 KB)
14 mei 2018
17 mei 2018

Tijdelijk politiereglement nav gewijzigde verkeerssituatie Azaleastraat vanaf 6 april tot einde werken verhoogde inrichting op kruispunt Azaleastraat en Hofbouwstraat Delete
download (260 KB)
30 april 2018
4 mei 2018

Tijdelijk politiereglement nav het afsluiten van de Gentweg voor aanleg fietspaden en dit van 16 april t/m 31 december 2018 Delete
download (333 KB)
16 april 2018
20 april 2018

Tijdelijk politiereglement nav het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Kruisdreef voor bepaalde duur: goedkeuring Delete
download (240 KB)
29 augustus 2017
29 augustus 2017

 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be