Gemeenteraad

Samen met het college van burgemeester en schepenen bestuurt de gemeenteraad de gemeente.
  • De leden worden om de zes jaar verkozen door de gemeenteraadskiezers.
  • De raad wordt voorgezeten door een voorzitter, gekozen onder de raadsleden, die bijgestaan wordt door de algemene directeur.
  • De gemeenteraad vergadert maandelijks (behalve in juli en augustus) en heeft een verordenende bevoegdheid.
  • De gemeenteraad is in de eerste plaats belast met het behartigen van de algemene gemeentelijke belangen en met het uitstippelen van het gemeentelijk beleid. Dit omvat onder meer de vaststelling van het budget en de gemeentebelastingen.
  • Ook dient de gemeenteraad te waken over de uitvoering van het beleid. Dit gebeurt via de jaarlijkse controle van de rekeningen. 
Iedereen is welkom om de vergadering van de gemeenteraad bij te wonen in de raadzaal van het gemeentehuis.
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be