Reglementen en verordeningen

Een reglement is een praktische uitwerking van een bindende maatregel waardoor de werking vergemakkelijkt. Zowel het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de burgemeester kunnen hierover beslissen.
Aanvullend reglement politie over het wegverkeer Delete

Aanvullend reglement politie over het wegverkeer: wijziging Delete

Algemene politieverordening politiezone Lowazone.pdf Delete

Besluit GR Gebruiksregl. 't schaapstuk wijzigingen.pdf Delete

Bibliotheekreglement 1 januari 2018 Delete

Bibliotheekreglement voor de bibliotheken van Regiobib Meetjesland Delete

Bijzondere politieverordening betreffende overtredingen....verkeer.pdf Delete

Evenementencharter Delete

Gebruiksreglement occasioneel gebruik Dreef 10 Delete

Gebruiksreglement uitleendienst Delete

Huishoudelijk reglement begraafplaatsen Delete

Huishoudelijk reglement IBO Delete

Klachtenprocedure Delete

Politieverordening op de begraafplaatsen Delete

Politieverordening recyclagepark Delete

Register verwaarloosde woningen en gebouwen Delete

Reglement betreffende nachtwinkels Delete

Reglement gratis restafvalzakken om medische reden Delete

Reglement inzake geldigheidsduur conformiteitsattest voor woningen Delete

Reglement kortparkeren Zomergem Delete

Reglement m.b.t. opleggen administratieve geldboete bij overtreding op het stilstaan, parkeren en overtredingen m.b.t. verkeersborden C3 en F10 Delete

Reglement openbare kermissen Delete

Reglement organisatie markten Delete

Reglement speelstraten Delete

Reglement welkomstborden Delete

Verordening kwaliteit woonentiteiten Delete

Verordening m.b.t. overwelven baangrachten Delete

Verordening m.b.t. overwelven baangrachten wijziging Delete

Wijziging snelheidsregime in de Paterstraat Delete

 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be