College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente.
 • Het beheert de inrichtingen (bijvoorbeeld de buitenschoolse kinderopvang en de bibliotheek) en de eigendommen van de gemeente, houdt toezicht op de inkomsten en de uitgaven, leidt de openbare werken (bijvoorbeeld het aanleggen van rioleringen in een straat), verleent de bouw- of verkavelingsvergunningen, voert de rechtsgedingen van de gemeente en is bevoegd voor het aanstellen van het personeel. Het is verder belast met de uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten. Vandaar dat men het College ook de uitvoerende macht noemt.
 • Het college van burgemeester en schepenen zetelt voor een periode van zes jaar en vergadert elke maandagavond. Het is een collegiaal orgaan, dat collectief verantwoordelijk is voor zijn beslissingen. Een schepen heeft geen individuele beslissingsbevoegdheid, al wordt er in de praktijk een taakverdeling doorgevoerd. De schepen is belast met de voorbereidende fase.
 • De burgemeester wordt op voordracht van de meerderheid in de gemeenteraad aangeduid door de Vlaamse Regering.
 • De OCMW-voorzitter maakt deel uit van het College.
 • De algemene directeur woont de vergadering bij en staat in voor het verslag, de voorbereiding en de uitvoering van de genomen beslissingen.
 • De agenda en verslagen van het college van burgemeester en schepenen zijn niet openbaar.

Samenstelling

Burgemeester Tony Vermeire
Burgemeester Tony Vermeire
Uitgem 4, 9930 Zomergem
09 370 75 78
Bevoegdheden:
 • Algemeen beleid
 • Brandweer, politie en veiligheid
 • Burgerlijke stand
 • Landbouw 
Afspraak: je kan steeds een afspraak maken per telefoon of via e-mail

Download mijn digitaal visitekaartje


editeer
Eerste schepen Dirk De Poorter
Eerste schepen Dirk De Poorter
 
Ronselekouter 11, 9932 Zomergem
0474 95 56 99 
Bevoegdheden:
 • Bibliotheek
 • Cultuur 
 • Lokale economie
 • Toerisme
 • Natuur- en milieubeheer
 • Recyclagepark
 • Ruimtelijke ordening
 • Woonbeleid
Afspraak
 • Je kan steeds een afspraak maken per telefoon of via e-mail.


Download mijn digitaal visitekaartje


editeer
Tweede schepen Martine Lataire-Gyssels
Tweede schepen Martine Lataire-Gyssels
Kloosterstraat 21, 9930 Zomergem
0479 96 87 20
Bevoegdheden:
 • Begraafplaatsen
 • Groendienst
 • Seniorenbeleid
 • Sociale huisvesting
 • Sport 
Afspraak: je kan steeds een afspraak maken per telefoon of via e-mail.

Download mijn digitaal visitekaartje


editeer
Derde schepen Nicholas Spinel
Derde schepen Nicholas Spinel
Molenstraat 27D, 9930 Zomergem
0474 69 34 16
Bevoegdheden:
 • Jeugdbeleid
 • Mobiliteit
 • Openbare werken
Afspraak: je kan steeds een afspraak maken per telefoon of via e-mail.

Download mijn digitaal visitekaartje


editeer
Vierde schepen Steven Lambert
Vierde schepen Steven Lambert
Kleitstraat 21, 9930 Zomergem 
0496 28 52 39
Bevoegdheden:
 • Communicatie en inspraak
 • Feestelijkheden
 • Financieel beleid
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Personeelsbeleid 
Afspraak: je kan steeds een afspraak maken per telefoon of via e-mail.

Download mijn digitaal visitekaartje


editeer
Vijfde schepen en OCMW-voorzitter Hilde De Graeve
Vijfde schepen en OCMW-voorzitter Hilde De Graeve
Luitenant Dobbelaerestraat 76a, 9930 Zomergem
0472 38 75 13
Bevoegdheden:
 • Gezondheidsbeleid
 • Kinderopvang
 • Noord-Zuidbeleid
 • OCMW
 • Sociale zaken
 • Tewerkstelling 
Afspraak
 • Wekelijkse zitdag in het gemeentehuis: vrijdag van 15.00 u. tot 17.00 u.
 • Je kan ook steeds een afspraak maken voor een ander moment.

Download mijn digitaal visitekaartje


editeer
Algemeen directeur Eddy De Mits
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be