Financiële dienst en ICT

Onder leiding van de financiële directeur staat de financiële dienst in voor:

  • het voeren van de boekhouding en het opmaken van de inventaris
  • de opmaak van de jaarrekening, balans en gemeenterekening
  • de opmaak van voorontwerp budget(wijzigingen), interne kredietaanpassing en meerjarenplan(wijzigingen)
  • de invordering van ontvangsten (retributies, belastingen, ...) en betaling van uitgaven
  • de voorafgaandelijke controle (=visum) op wetmatigheid/regelmatigheid van financiële verbintenissen
  • het crediteuren- en debiteurenbeheer
  • het liquiditeitenbeheer (leningen, beleggingen, thesaurie)
  • financiële analyse, (meerjaren)planning en beleidsadvies
  • diverse rapporteringsverplichtingen m.b.t. thesaurie, liquiditeiten, uitoefening visum en beheerscontrole
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be