Omgevingsdienst

De dienst stedenbouw en milieudienst zijn samengevoegd tot omgevingsdienst
 

Deze dienst is verantwoordelijk voor het verlenen van omgevingsvergunningen, de nieuwe gemeenschappelijke naam voor stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen. Ze behandelen verder ook de dossiers inzake milieu, ruimtelijke ordening, toezicht op bouw en - milieumisdrijven, onteigeningen en verlenen stedenbouwkundige inlichtingen. 

Je kan er terecht met tal van vragen over bouwen, verbouwen, aanvragen van natuurverenigingen, aanvragen voor het kappen van bomen, klachten in verband met milieuhinder, drinkwateronderzoek …

De omgevingsdienst staat tevens in voor de opvolging van het gemeentelijk natuur- en klimaatbeleid en het beleid inzake duurzame en kwaliteitsvolle ruimtelijke ontwikkeling


 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be