Algemeen directeur en secretariaat

De algemene directeur coördineert de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, heeft de algemene leiding over het personeel en adviseert het bestuur bij het nemen van beleidsbeslissingen.

De algemene directeur:

  • is hoofd van het personeel
  • woont de vergaderingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen bij
  • rapporteert rechtsreeks aan het college van burgemeester en schepenen
  • is voorzitter van het managementteam

Wat gebeurt er op de dienst Secretariaat?

  • het voorbereiden en verwerken van beslissingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen
  • registreren van de inkomende briefwisseling
  • ...
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be