Uittreksel strafregister

Er zijn al enkele dagen problemen met digitale aanvragen van uittreksels uit het strafregister. We hebben onze externe partner hiervan op de hoogte gebracht en hopen dat de problemen spoedig zijn opgelost. Ondertussen kan je via mail terecht bij burgerzaken@zomergem.be. Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongemak.

 

De aanvraag van een uittreksel uit het strafregister moet persoonlijk gebeuren. Het wordt alleen aan de betrokkene zelf afgeleverd, niet aan een derde.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee modellen.

  • Model 1:
    Voor de uitoefening van een activiteit die niet onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.
  • Model 2:
    Voor de uitoefening van een activiteit die wel onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt. 

Doe hier je digitale aanvraag

Je kan het attest de volgende werkdag komen afhalen bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis (voor model 2 wacht je best 2 dagen). Klik hier voor de openingsuren. Indien je het attest liever per post ontvangt, verwittig je de dienst burgerzaken hiervan via 09 370 75 75 of burgerzaken@zomergem.be.
 
 
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be