Flitscontroles in schoolomgevingen

Omdat zowel de gemeentebesturen als de politie vanuit verschillende hoeken steeds vaker het signaal kregen dat de snelheidsbeperkingen in de zone 30 niet of te weinig in acht werden genomen, organiseerde de lokale politiezone LoWaZoNe in januari doelgerichte flitsacties in enkele schoolomgevingen van de vier gemeenten.
In januari werd in dit kader de snelheid van 1059 voertuigen gemeten. 48 bestuurders (4,5%) bleken hierbij te snel gereden te hebben. De hoogst gemeten snelheid betrof 51 km/u aan de Zandstraat in Zomergem.
Hoe zwaarder de overtreding, hoe hoger de boete natuurlijk. En die tarieven lopen snel op. Zeker wanneer je in een bebouwde kom, schoolomgeving of een zone 30 wordt betrapt. Wie in een zone 30 wordt geflitst met 48 km/u, mag meteen een boete van 75 euro verwachten. Wie 60 km/u rijdt, dubbel zo snel als toegelaten, krijgt een boete van 207 euro. De magistraat van het politieparket zal in zo'n geval ook ingelicht worden en zal beslissen of het rijbewijs van de roekeloze bestuurder moet worden ingetrokken.
Omdat ‘onaangepaste snelheid’ nog altijd de belangrijkste oorzaak blijkt te zijn van verkeersongevallen, zal de politiezone ook de komende maanden blijven investeren in snelheidscontroles in de schoolomgevingen. Door een regelmatig toezicht op het correct naleven van de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur (de zone 30) willen de gemeentebesturen en de politie de veiligheid van de schoolgaande jeugd én van de begeleiders garanderen! 

 


Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2017 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be