Info nieuwe straatnamen

Een 30-tal straten in het nieuwe Lievegem zal na de fusie van naam moeten veranderen. Dit heeft praktische gevolgen en daarom organiseerden we infoavonden voor de inwoners die een nieuwe straatnaam of een nieuw huisnummer zullen krijgen. Via deze link kun je de presentatie bekijken (update 3 oktober 2018)
 
Enkele weetjes:
  • We zijn voor deze informatie afhankelijk van externe organisaties en hogere overheden. De informatie wordt regelmatig aangevuld.
  • De huisnummers moeten door een collegebesluit worden vastgelegd. Van zodra deze vastliggen, maken we deze bekend.
  • Het project wordt door verschillende gemeentediensten opgevolgd. Heb je nog vragen, dan mag je het onthaal van het gemeentehuis contacteren via onthaal@zomergem.be of 09 370 75 75. Het onthaal zorgt ervoor dat je vraag bij de juiste persoon terecht komt.
 

 


Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be