Nieuw bibliotheekreglement

Waarom een regionaal bibliotheekreglement?

De bibliotheken van het Meetjesland werken al sinds enkele jaren nauw samen onder de noemer Regiobib Meetjesland. Ze stemmen bijvoorbeeld hun collecties op elkaar af en zijn voortdurend op zoek naar manieren om ervaringen en personeelscompetenties uit te wisselen. Een volgende stap in de samenwerking was de uitwerking van een gemeenschappelijk bibliotheekreglement.
Sinds 1 januari 2018 kunnen alle bibliotheekgebruikers in het Meetjesland terecht in hun lokale bib aan dezelfde voorwaarden als die van alle andere bibliotheken in de regio. In het Bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland zijn alle tarieven, uitleentermijnen e. d. van de 14 lokale bibliotheken geharmoniseerd. Het nieuwe reglement gaat uit van de behoeften van de gebruikers zelf: de dienstverlening staat voorop. Verder moest de nieuwe regeling vooral ook een vereenvoudiging zijn (minder regels, minder uitzonderingen enz). Er werd bovendien vastgehouden aan de gratis basisdienstverlening, in de lijn met de maatschappelijke rol van bibliotheken als laagdrempelige informatie- en cultuurverstrekker.
 

Wijzigingen in vogelvlucht:

  • de uitleentermijn voor alle materialen bedraagt 3 weken
  • de maximale uitleentermijn bedraagt 9 weken
  • tot 20 materialen per kaart
  • een reservatie kort 0,50 euro
  • een aanvraag uit een andere bibliotheek kost 3 euro
  • het telaatgeld bedraagt 0,15 euro per materiaal per dag


 


Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be