Verbod voor particulieren op het gebruik van glyfosaat

Het verbod voor de particulier is genomen vanuit het voorzorgsprincipe. Dat stelt dat we met glyfosaat op de meest voorzichtige manier moeten omspringen, zolang we niet kunnen aantonen dat het onschadelijk is.

  • Verschillende studies tonen aan dat de particulier pesticiden niet correct en veilig toepast. Zo ontbreekt vaak de gepaste beschermende kledij (bv. handschoenen) en worden de gebruiksvoorschriften niet gevolgd (bv. een te hoge dosering).
  • Op wereldschaal staat het product glyfosaat stevig ter discussie. Verschillende onderzoeken komen namelijk tot andere conclusies waardoor er geen duidelijkheid is over de impact die de stof heeft op mens en milieu.
  • In het voorjaar 2017 kwam aan het licht dat de producenten van glyfosaat kosten noch moeite spaarden om de studies te beïnvloedendie moesten aantonen dat de stof veilig is wat de betrouwbaarheid van de studies sterk ondermijnt.

Geen verbod voor de professionele gebruiker

Wie op professioneel vlak pesticiden toepast, heeft daarvoor een fytolicentie nodig. Deze licentie krijg je pas na het volgen van de nodige opleiding of na het aantonen van vakbekwaamheid. Professionelen kennen de risico’s van pesticiden goed, beschikken over het juiste materiaal om ze veilig toe te passen en zijn op de hoogte van de gebruiksvoorschriften. Het verbod geldt niet voor de professionele gebruiker die beschikt over zo'n fytolicentie.

Dit betekent dat een tuinaannemer nog wel pesticiden met glyfosaat mag gebruiken bij zijn klanten. Hij heeft namelijk een fytolicentie.

Ook landbouwers hebben een fytolicentie en mogen nog altijd glyfosaat gebruiken op hun velden. Ze doen dit volgens de regels van de geïntegreerde gewasbescherming om zo weinig mogelijk pesticiden te gebruiken maar nog steeds hun oogst te verzekeren.

Meer info over de fytolicentie op www.fytolicentie.be

 


Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be