Vlaamse Energielening

Veneco² is een intergemeentelijke organisatie voor ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling. De gemeenteraad van Zomergem en het OCMW-bestuur keurden de samenwerkingsovereenkomst met Veneco² goed als lokale entiteit voor het Vlaams Energieagentschap (VEA) voor het verstrekken van goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen. Dankzij deze overeenkomst kunnen alle inwoners van Zomergem via Veneco² goedkope leningen afsluiten voor energiebesparende maatregelen.

Voorwaarden

  • De lening is bestemd voor particulieren, het betreft werken in een privéwoning die de hoofdverblijfplaats is van de aanvrager.
  • Maximale duurtijd van de lening is 10 jaar
  • Maximum te ontlenen bedrag is 15.000 euro, het ontleend bedrag moet integraal besteed worden aan de renovatiewerken.
INFO: Veneco², Veronique Vanlaer, 09 218 99 12 
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be