Beheersorgaan Gemeenschapscentrum 't Schaapstuk

Het beheersorgaan Gemeenschapscentrum 't Schaapstuk heeft de opdracht de inrichtende overheid (gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen) bij te staan bij het beheer van het gemeenschapscentrum.
 
Het beheersorgaan beschikt over adviesrecht over alle aspecten van het beheer van het gemeenschapscentrum zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, het opstellen van het huishoudelijke reglement, de concessiecontracten en de huurovereenkomsten.
Er is ook adviesrecht over het beleidsplan in het bijzonder over het hoofdstuk gemeenschapscentrum.
 
Het beheersorgaan is samengesteld uit 11 vertegenwoordigers van de inrichtende overheid en 11 leden van de gebruikers.
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be