Huwelijk en samenwonen

Huwelijk

Wie wenst te trouwen legt eerst een datum vast bij de dienst Burgerzaken Stand. Enkele weken voor de plechtigheid doen de partners de aangifte van het huwelijk.
 
Om praktische redenen vragen wij vooraf een afspraak te maken op het nummer 09 370 75 75.

Meer info

Verklaring van een wettelijke samenwoning

Burgers die ongehuwd samenwonen kunnen dit een wettelijk karakter geven door een verklaring af te leggen van wettelijke samenwoning voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun woonplaats.
Een wettelijke samenwoning heeft gevolgen voor de belastingaangifte, verblijfsrecht, erfrecht, verwerven en beheren van gezamenlijke goederen, schuld, ...
De wettelijke samenwoning mag niet verward worden met feitelijk samenwonen, domiciliëring op hetzelfde adres of een samenlevingscontract.
 
Beide personen komen samen naar de dienst bevolking om de verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen op vertoon van hun identiteitskaart.
De verklaringen van wettelijke samenwoning worden opgenomen in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
De betrokkenen krijgen bij het ondertekenen van de verklaring een ontvangstbewijs. Om de toestand van wettelijk samenwonen te kunnen bewijzen, moet een uittreksel uit het bevolkingsregister op naam (geen "samenstelling gezin") aangevraagd worden bij de dienst bevolking.

Meer info
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be