Overlijden

Een overlijden wordt aangegeven bij de gemeente waar het overlijden heeft plaats gehad. Gewoonlijk wordt daarvoor een begrafenisondernemer ingeschakeld.
 
Er zijn financiële gevolgen bij een overlijden. De erfopvolging en de geldzaken moeten geregeld worden.
 
Over de begraafplaatsen en de lijkbezorging van overledenen bestaat speciale wetgeving. De regels over de begraafplaatsen zijn specifiek voor elke gemeente.
 
Jouw wensen voor eredienst en begraving kan je vooraf te kennen geven. De verklaring wordt dan geregistreerd.

Aangifte van overlijden

De registratie van een overlijden gebeurt bij de burgerlijke stand van de plaats van overlijden, ongeacht de gemeente waar je woont.
 
De aangifte is verplicht.

Meer info

Erfopvolging

Zodra de financiële instelling op de hoogte is van een overlijden, blokkeert ze alle rekeningen van de overledene. De erfgenamen kunnen dan niet meer beschikken over het geplaatste geld. Dat kan voor ontreddering zorgen als de nabestaanden geld nodig hebben voor het huishouden of om betalingen te doen.
Zij kunnen daarom beter zo spoedig mogelijk contact opnemen met de financiële instelling om te bespreken hoe het geld kan vrijgemaakt worden.
 
De notaris kan bij sommige banken met een eenvoudige brief geld vrijmaken. Hij moet dan verklaren wie de wettige erfgenamen zijn en dat hij zal optreden bij de verdeling van de erfenis. Deze oplossing is de eenvoudigste, maar ook de duurste.
 
Om de meeste bank- en postrekeningen vrij te geven en zeker voor grotere sommen zijn specifieke documenten nodig.
Als er geen testament is, geen huwelijkscontract of als er geen giften gedaan zijn tussen de echtgenoten kan het registratiekantoor van belastingen een verklaring van erfopvolging afleveren. Dat is gratis.
In alle andere gevallen dient men zich te wenden tot een notaris.

Meer info

Begraafplaatsen

Wilsverklaring en uittreksels

Om een wilsverklaring inzake uitvaart en lijkbezorging vast te leggen, kom je naar de dienst bevolking in het gemeentehuis.

Meer info

Verklaring afstand van organen

Je kan officieel laten registreren wat je wensen met betrekking tot het afstaan van organen zijn. Breng hiervoor een bezoek aan de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.

Meer info
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be