Vreemdelingen

Wanneer een niet-Belg in de gemeente verblijft wordt een onderscheid gemaakt tussen een inwoner van de Europese Unie en een niet-Belg afkomstig van een land buiten de EU. Bovendien maakt het een verschil of men hier verblijft voor een periode langer of korter dan drie maanden.
 
Het is een algemene regel dat wie niet in een hotel of een ander niet-particulier logement verblijft zich moet aanbieden in het gemeentehuis.
 
Een niet-Belg kan onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Uitnodigen niet-EU-burger voor kort verblijf

Als je een buitenlander wil uitnodigen voor een kort verblijf in ons land en de vreemdeling beschikt zelf niet over voldoende bestaansmiddelen dan kan je een formulier voor tenlasteneming bij de dienst Burgerlijke Stand bekomen. Daarmee kan hij/zij een visum aanvragen.

Meer info

Uitnodigen EU-burger voor kort verblijf

Om hier te verblijven is een geldig nationaal identiteitsbewijs is voldoende.
 
Wanneer een buitenlandse EU-burger zich aanmeldt bij de gemeente ontvangt hij een document "Melding van aanwezigheid".

Meer info

Verblijf langer dan drie maanden

Een buitenlander die langer dan drie maanden in België wil verblijven, moet daarvoor een goede reden hebben.
  • Een vreemdeling van buiten de Europese Unie kan hier verblijven als werknemer, zelfstandige of student. Hij kan asiel aangevraagd hebben of een regularisatie aanvragen. Hij kan ook gezinshereniging vragen met een partner die hier al woont. Voor elk van deze motieven zijn specifieke bewijsstukken nodig.
  • Een inwoner van de Europese Unie kan in België langdurig verblijven als werknemer, zelfstandige, gedetacheerde bij een bedrijf of als au pair. Dat kan ook voor een student of voor iemand die voldoende bestaansmiddelen kan bewijzen.
Als alle bewijzen geleverd zijn kan de buitenlander een verblijfskaart van langere duur krijgen.
 
In elk geval biedt de buitenlander zich met zijn identiteits- en reispapieren binnen de acht werkdagen aan bij de gemeente. Daar kan hij de informatie krijgen die hij nodig heeft.
 
De documenten die je nodig hebt, zijn afhankelijk van de reden van het beoogde verblijf.
Klik hier voor de website van de Dienst Vreemdelingenzaken

Meer info
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be