Verkiezingen

In België geldt de stemplicht.
Wil je alles lezen over de verkiezingen?

Wie moet stemmen?

Om kiesgerechtigd te zijn moet je:
  1. Belg zijn
  2. de volle leeftijd van achttien jaar bereikt hebben
  3. in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente ingeschreven zijn
  4. je niet bevinden in een van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht
De voorwaarden vermeld in 1 en 3 moeten vervuld zijn op de datum waarop de kiezerslijst wordt afgesloten.
De voorwaarden vermeld in 2 en 4 moeten vervuld zijn op de dag van de verkiezingen.

Ben je een meerderjarige niet-Belg die hier woont, dan kan je voor bepaalde verkiezingen ook stemmen op de kiezerslijst. Op de dienst Bevolking kan je een document (C/1) krijgen dat je moet ondertekenen. 
Later krijg je een brief waarin staat dat je bent ingeschreven op de kiezerslijst. Vanaf dan ben je verplicht om te gaan stemmen.

Meer info

Hoe verloopt het praktisch?

De kiezers ingeschreven op de kiezerslijst ontvangen een oproepingsbrief per post. Wanneer dat niet zo is of de brief verloren gaat, kun je tot op de dag van de verkiezingen een duplicaat vragen bij de dienst Bevolking. Dat gebeurt op vertoon van de identiteitskaart en is gratis.
 
Op de dag van de verkiezingen bied je je met de oproepingsbrief en je identiteitskaart aan in het kiesbureau dat vermeld staat op je oproepingsbrief om te stemmen.
 
Wie een goede reden heeft om niet te gaan stemmen, kan op voorlegging van een bewijs een volmacht geven aan een andere kiezer. Die volmacht dien je vooraf in bij de dienst bevolking in het gemeentehuis. Als je op de verkiezingsdag in het buitenland verblijft of je oefent een reizend beroep uit dan kan je daarvan het bewijs indienen.
 

Meer info

Lijst van gezworenen

Elke vier jaar wordt op basis van de kiezerslijst de lijst van gezworenen opgesteld. Uit deze lijst kunnen mensen aangesproken worden om te zetelen in een assissenjury. Dat gebeurt door middel van loting.

Meer info

Bij volmacht stemmen

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kunt begeven om jouw stem uit te brengen. In dat geval kan je toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

Meer info
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be