Gemeentelijk initiatief voor buitenschoolse kinderopvang (IBO)

Een IBO is een gemeentelijk initiatief voor buitenschoolse opvang. Alle schoolgaande kinderen van het kleuter- en lager onderwijs kunnen er terecht.

Zomergem telt drie IBO’s: Bekinop (Beke), De Vlinder (Zomergem) en Pardoes (Oostwinkel). De kinderen worden onder begeleiding van en naar de school gebracht.

De opvang wordt georganiseerd:

  • voor en na de schooluren
  • op woensdagnamiddag
  • op schoolvrije dagen
  • tijdens de schoolvakanties

De kinderen krijgen activiteiten aangeboden onder leiding van een lokale coördinator en een team van begeleiders. Ze kunnen ook vrij spelen. De opvang staat volledig in het belang van het kind met nadruk op vrijetijdsbeleving en het creëren van een huiselijke sfeer.

Conform de normen gesteld door Kind en Gezin is er 1 begeleidster per 14 aanwezige kinderen. Regelmatig wordt het personeel bijgeschoold door een erkend vormingscentrum.

IBO maakt afspraken met de gemeentelijke sportdienst en Speelplein Patjoepel, zodat kinderen aan deze activiteiten kunnen deelnemen. De begeleiding staat in voor het brengen naar en halen van de kinderen naar de activiteit.

Per begonnen half uur wordt er 1,06 euro aangerekend.Tijdens vakantie en schoolvrije dagen gelden volgende tarieven:

  • 4,50 euro voor een opvangperiode van minder dan 3 uren
  • 6,50 euro voor een opvangperiode tussen drie en zes uren
  • 11,50 euro voor een opvangperiode vanaf zes uren
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be