Beke heraanleg Kerkplein en voetpaden Oude Staatsbaan

Op 5 maart startte firma De Jonghe met de werken voor de heraanleg van het Kerkplein van Beke en de voetpaden in de Oude Staatsbaan (kant Zomergem).

Timing en fasering

De werken zijn opgedeeld in drie fases.

  • Fase 1: Priemwegel en Kerkplein: eind voorzien half mei
  • Fase 2: Oude Staatsbaan/Beke van Kerkplein tot N9: start half mei, einde werken voorzien half juni
  • Fase 3: Oude Staatsbaan/Beke van Kerkplein tot Bekestraat: start begin juni, einde voorzien half juli.

Deze timing is steeds onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden.

Te verwachten hinder

De Priemwegel is tijdens fase 1 (5 maart tot vermoedelijk half mei) niet toegankelijk. Tijdens deze fase is de school en aanvankelijk ook zaal de Priem enkel toegankelijk langs de ingang via de Oude Staatsbaan. De bibliotheek blijft tijdens fase 1 toegankelijk langs de doorgang links van de kerk. Vanaf eind maart zal ook zaal de Priem langs deze doorgang bereikbaar zijn. 

Het Kerkplein is niet meer toegankelijk vanaf begin april.

Tijdens de werken aan fase 1 en 2 blijft doorgaand verkeer mogelijk, maar er zal plaatselijke hinder zijn. De aannemer zal dan met verkeerslichten werken.

De aannemer zal de inwoners van de zone waarin gewerkt wordt via bewonersbrieven op de hoogte houden van een gedetailleerde timing en mogelijke hinder.

 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be