Hofbouwstraat-Kruisdreef-Chrysantenstraat

De gemeente voert momenteel een heraanleg uit van de Hofbouwstraat, de Kruisdreef en de Chrysantenstraat.
Studiebureau Goegebeur maakte een voorontwerp met aandacht voor een veilige school- en leefomgeving. Op dinsdag 16 februari 2016 werd dit voorontwerp getoond aan de inwoners van de betrokken straten en de belanghebbenden: de oudercomités van Sint-Vincentius en Sint-Martinus, de gebruikers van het gemeenschapscentrum, de handelaars, de jeugdbewegingen en de tafeltennisclub.
 
De opmerkingen en suggesties die tijdens deze infoavond naar voor kwamen, werden opnieuw overgemaakt aan het studiebureau. Zij maakten een tweede versie van het ontwerp waarbij, in de mate van het mogelijke, rekening werd gehouden met de zinvolle en vaak creatieve voorstellen van alle betrokkenen. 
De werken zijn toegewezen aan aannemer Aclagro.

Planning

Op 23 april zijn de werken gestart.   
De werken zijn opgedeeld in vier fasen. Door enkele meevallers en het mooie weer, is de planning aangepast en kon de aannemer vroeger beginnen aan fase 2. Daardoor zal ook fase 3 vroeger kunnen uitgevoerd worden.
Aangepaste planning: 
  • Fase 1, de Chrysantenstraat: van 23 april tot eind juli
  • Fase 2, Hofbouwstraat tussen Azaleastraat en Kruisdreef: van begin mei tot half september
  • Fase 3, Kruisdreef: van juni tot half oktober
  • Fase 4, Hofbouwstraat tussen Kruisdreef en Lt. Dobbelaerestraat: van eind augustus tot eind december
De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan licht wijzigen.

Te verwachten hinder

De werken in de Kruisdreef hebben impact op het verkeer van en naar de Sint-Martinusschool, het Sint-Vincentiuscollege en het Sint-Lutgardiscollege.
  • Wagens die de parking verlaten van Dreef 47, moeten afslaan richting Dreef
  • Kinderen en jongeren die met de fiets komen, komen naar school via de Azaleastraat en de parking van ons Zomerheem. Na school zullen ze ook via die weg de school verlaten. De school zorgt voor een veilige oversteek in de Azaleastraat.
  • Voor een vlot verkeer en een veilige schoolomgeving, raden we aan zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. Parkeren in de onmiddellijke nabijheid van de scholen zal de komende weken moeilijk zijn. 
De parking van Dreef 47 kan je opnieuw verlaten via de Kruisdreef. Je bent voorlopig wel verplicht om dan links af te slaan richting Dreef, en rechts af te slaan op de Dreef richting kerk.
 
De parking aan GC 't Schaapstuk is afgesloten vanaf 20 augustus. 

Contact

  • Heb je vragen over de werken? Contacteer de aannemer Aclagro via infra@aclagro.be of 09 370 75 10. Werfleider Jens Colman is steeds aanwezig op de werf. 
  • Ben je handelaar en wens je meer info over de hinderpremie van de Vlaamse overheid? Contacteer de omgevingsdienst (09 370 75 75) of surf naar het Vlaams agentschap voor innovatie en ondernemen


 


 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be